Năm 2019, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, Ban chỉ đạo CVĐ 50 Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ nhằm giảm thiểu, hạn chế mức thấp nhất số vụ mất an toàn giao thông, từng bước nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, các quy định bảo đảm ATGT của cán bộ, chiến sĩ, đạt được kết quả tích cực.

Với chủ đề năm ATGT 2019 “Bảo đảm an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, ngay từ đầu năm, Bộ tư lệnh Quân khu, Ban chỉ đạo 50 quân khu đã chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của các cấp về bảo đảm ATGT; đưa nội dung bảo đảm ATGT vào nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hằng tháng, hằng quý của các cấp ủy, chi bộ và chương trình huấn luyện của đơn vị. Ban chỉ đạo CVĐ 50 Quân khu đã xây dựng kế hoạch, chương trình, nhất là kế hoạch thực hiện năm An toàn giao thông 2019, tổ chức triển khai thực hiện đến các cơ quan đơn vị trong Quân khu. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua gắn với yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT; xây dựng nếp sống văn hóa, ý thức tự giác, gương mẫu khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân khu.
 

Thí sinh thi lái xe mô tô an toàn tại Hội thi Kỹ thuật Quân khu năm 2019.  Ảnh: Hải Biên
 
Bộ tư lệnh Quân khu đã tập trung chỉ đạo toàn diện các nội dung, biện pháp, tập trung vào công tác giáo dục, quán triệt các chỉ thị về quản lý, sử dụng xe ôtô, xe gắn máy và bảo đảm ATGT bằng nhiều hình thức phong phú, trực quan sinh động, nhất là các hình thức thi tìm hiểu, thi nhận thức, hoạt động tuyên truyền sân khấu hóa. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nền nếp việc thực hiện các mục tiêu CVĐ “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. 
Công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2019 đã được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm, được cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu hưởng ứng, thực hiện và đạt được kết quả quan trọng. Đến thời điểm hiện tại, so với cùng kỳ năm 2018 giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Nhưng tình hình tai nạn giao thông trong thời gian gần đây vẫn diễn biến phức tạp. Để kịp thời ngăn chặn, kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần triển khai thực hiện tốt một số nội dung:
 
Một là, cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT. Quán triệt, tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức để cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ, CNVQP chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ; các nghị quyết, nghị định, chỉ thị... của các cấp về bảo đảm trật tự ATGT nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành cho mọi người. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với mục tiêu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông. Tiếp tục đưa công tác bảo đảm trật tự ATGT vào nghị quyết của cấp ủy các cấp với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và xác định đây là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, liên tục.
 
Hai là, quản lý chặt chẽ người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ; quân nhân đi và về nghỉ tranh thủ tại gia đình. Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm quy tắc giao thông; quy định về nồng độ cồn; quy định về tốc độ, khoảng cách giữa các xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang, đường sắt và khi từ đường phụ ra đường chính; đội mũ bảo hiểm có bảo vệ cằm, đạt chuẩn khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy. Các xe tham gia giao thông phải có tình trạng kỹ thuật tốt. 
 
Ba là, quản lý, sử dụng xe ô tô quân sự đúng quy định; quán triệt cho đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm kế hoạch công tác; gương mẫu, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra điều kiện tham gia giao thông đối với người người sử dụng xe ôtô cá nhân, không thuê, mượn xe ô tô tự lái. Các đơn vị để xảy ra tai nạn giao thông phải tổ chức rút kinh nghiệm, tăng cường quản lý, tìm giải pháp để không xảy tai nạn giao thông. 
 
Bốn là, duy trì nghiêm hoạt động của lực lượng kiểm soát quân sự, kiểm tra xe quân sự trong công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội đối với quân nhân và phương tiện quân sự hoạt động ngoài doanh trại.
 
Năm là, Ban chỉ đạo CVĐ 50 các cấp và các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Những đơn vị để xảy ra tai nạn giao thông phải phân tích rõ nguyên nhân để rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị và có hình thức xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm, nhất là lỗi chủ quan gây ra.
Đại tá TRẦN NGỌC LINH, Trưởng phòng Xe-Máy Quân khu
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục