Lữ đoàn Thông tin 601: Nhiều biện pháp bảo đảm an toàn giao thông
Cập nhật ngày: 21/11/2019 08:16 (GMT +7)

Những năm qua, Lữ đoàn Thông tin 601 đã triển khai thực hiện nhiều nội dung, biện pháp bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức quân nhân khi tham gia giao thông. Bằng những biện pháp đồng bộ, từ năm 2012 đến nay, Lữ đoàn không để xảy ra vụ việc mất an toàn giao thông. Ý thức tự giác chấp hành an toàn giao thông của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị chuyển biến rõ nét.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 601, Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 và các cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu về bảo đảm trật tự ATGT, triển khai nhiều biện pháp nhằm khắc phục, kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là trong tham gia giao thông đường bộ. Lữ đoàn tổ chức lực lượng kiểm soát quân sự duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, quản lý chặt chẽ mọi đối tượng khi tham gia giao thông, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các điều kiện đối với quân nhân sử dụng phương tiện giao thông khi ra ngoài doanh trại. Hằng năm, mọi quân nhân trong Lữ đoàn đều có bản đăng ký không vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Lữ đoàn chủ động phối hợp với chính quyền và công an địa phương nơi đóng quân và nơi cư trú để quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp quân nhân thực hiện không nghiêm túc quy định về bảo đảm ATGT.
 
Thượng tá Nông Văn Lục, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Cục Chính trị Quân khu, hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ATGT của Lữ đoàn được tiến hành sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, làm chuyển biến về nhận thức, văn hóa giao thông trong cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị. Lữ đoàn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia giao thông cho cán bộ, chiến sĩ; chú trọng tổ chức thường xuyên các cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lồng ghép nội dung chấp hành các quy định về an toàn giao thông với các chỉ tiêu thi đua xây dựng đơn vị VMTD; đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc tuân thủ pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. 
 

Đoàn công tác Cục Kỹ thuật kiểm tra nhà xe mô tô cơ quan Lữ đoàn Thông tin 601.
 
Một trong những mô hình tiêu biểu, mang lại hiệu quả thiết thực của Lữ đoàn, đó là Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” do Đoàn cơ sở Lữ đoàn phối hợp với Đoàn xã Hóa Thượng (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) và công an địa phương cùng tổ chức, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên của đơn vị và địa phương tham gia. Cùng với đó, Đoàn cơ sở Lữ đoàn duy trì nền nếp việc tổ chức tọa đàm “Thanh niên với văn hóa giao thông”, lồng ghép tuyên truyền Luật giao thông đường bộ với thực hiện ngày Pháp luật hằng tháng, Ngày Pháp luật Việt Nam hằng năm, tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ và kết hợp với các cuộc thi do đơn vị tổ chức như Hội thi hành trang chiến sĩ thông tin, Hội thi tiếng hát chiến sĩ mới... Hệ thống pano, khẩu hiệu tuyên truyền thường xuyên được củng cố, cập nhật nội dung và mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó xây dựng ý thức, trách nhiệm trong chấp hành quy định khi tham gia giao thông của cán bộ, chiến sĩ, góp phần bảo đảm ATGT trong đơn vị...
 
Công tác kiểm tra xe quân sự được đơn vị thực hiện đúng quy định, kiểm tra hệ số an toàn xe, máy, bảo dưỡng định kỳ, chủ động khắc phục các sự cố kỹ thuật, bảo đảm chất lượng. Cùng với việc kiểm tra thường xuyên tại đơn vị, Lữ đoàn thực hiện nghiêm quy trình, quy định kiểm định của phòng Xe-Máy (Cục Kỹ thuật). Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hanh, Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn, trong 5 năm (2013-2018), hơn 6.500 lượt xe quân sự tham gia giao thông được kiểm tra bảo đảm hệ số kỹ thuật, bảo đảm ATGT. Bên cạnh đó công tác kiểm tra phương tiện cá nhân được Lữ đoàn tổ chức có nền nếp. Định kỳ hai tháng một lần, Phòng Tham mưu phối hợp với Phòng Kỹ thuật tiến hành kiểm tra phương tiện cá nhân của sĩ quan, QNCN trong đơn vị. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện những lỗi kỹ thuật, thời hạn, hiệu lực các giấy tờ có liên quan làm cơ sở để mỗi cá nhân kịp thời khắc phục, bảo đảm an toàn và thực hiện đúng quy định.
 
Thời gian tới, Lữ đoàn Thông tin 601 tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các văn bản về công tác bảo đảm ATGT; chú trọng xây dựng văn hóa giao thông của quân nhân thông qua các mô hình hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, quy định, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm tốt trật tự ATGT, xây dựng đơn vị VMTD.
 
Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀNG LINH
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục