Nhìn lại kết quả thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, (CVĐ 50) giai đoạn 2015-2019, có thể khẳng định, với tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, kết quả của CVĐ 50 đã góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật quân đội. Tuy nhiên, trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác kỹ thuật (CTKT) đòi hỏi phải đổi mới đồng bộ, toàn diện, hiệu quả hơn.

Sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy

Bên lề hội nghị sơ kết thực hiện CVĐ 50 của Tổng cục Hậu cần (TCHC), Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó chủ nhiệm TCHC chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn trong thực hiện CVĐ 50 giai đoạn 2015-2019: Đến nay, VKTBKT của các cơ quan, đơn vị thuộc TCHC hầu hết đều là thế hệ cũ. Quá trình sử dụng, bảo quản, chịu sự tác động lớn của thời tiết, khí hậu, môi trường khắc nghiệt. Trong khi đó, vật tư thay thế khan hiếm, ngân sách bảo đảm kỹ thuật tuy có tăng nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thay thế, bảo quản, sửa chữa. Ngược lại, yêu cầu nhiệm vụ CTKT trong tình hình mới đòi hỏi ngày càng cao, đặt lên vai cấp ủy, người chỉ huy và ngành kỹ thuật gánh nặng rất lớn. Không chỉ riêng TCHC, đối với các đơn vị được biên chế, quản lý lượng VKTBKT lớn, hiện đại, như: Quân chủng Hải quân, Phòng không-Không quân, Binh chủng Thông tin liên lạc... thì trình độ khai thác, sử dụng VKTBKT của bộ đội cũng còn những mặt hạn chế nhất định.


Đại biểu Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần tham quan mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Cục Vận tải.

Trước thực tiễn đó, việc quán triệt, tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả các nội dung, mục tiêu CVĐ 50 chính là giải pháp căn bản để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ CTKT của từng cơ quan, đơn vị. Đại tá Nguyễn Tuấn Hải, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân đoàn 1, nêu kinh nghiệm: "Cơ quan kỹ thuật quân đoàn chủ động làm tốt công tác tham mưu với người chỉ huy, đề xuất với Đảng ủy Quân đoàn 1 ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề thực hiện CTKT, chỉ đạo các cấp ủy lồng ghép các nội dung vào nghị quyết thường kỳ. Cùng với đó, Ban chỉ đạo CVĐ 50 thường xuyên được kiện toàn, kịp thời tham mưu với trên triển khai đồng bộ các giải pháp gắn với đặc thù từng cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện CVĐ 50 được gắn trực tiếp vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm. Chính vì thế mà mỗi tập thể và từng cá nhân xác định ý thức trách nhiệm và vai trò của mình trong thực hiện các nội dung, mục tiêu của CVĐ 50".

Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả

Từ việc coi trọng, vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, người chỉ huy, sự tham mưu của cơ quan chuyên ngành, những năm qua, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều giải pháp đột phá, tập trung khắc phục khâu yếu, việc khó, giải quyết các nội dung, chỉ tiêu, mục tiêu của CVĐ 50, vừa bảo đảm yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt, vừa có tính bền vững, lâu dài. Điển hình như việc quản lý VKTBKT, đến nay các cơ quan, đơn vị thuộc TCHC, Quân đoàn 1, Quân khu 3 và nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý toàn diện số lượng và chất lượng súng pháo, khí tài, đạn dược, phương tiện. Với việc ứng dụng các phần mềm quản lý, cấp ủy, người chỉ huy và đội ngũ cán bộ, nhân viên dễ dàng tra cứu, nắm bắt từ số hiệu, vị trí, tình trạng kỹ thuật của VKTB, chất lượng đạn dược, đến việc quản lý, đăng ký phương tiện giao thông, giấy phép lái xe, giấy phép lưu hành phương tiện… để người chỉ huy đơn vị triển khai kế hoạch khai thác, sử dụng hay sửa chữa hợp lý, tiết kiệm được công sức, kinh phí, thời gian rất nhiều so với cách quản lý truyền thống trước đây.

Nhận thức rõ yếu tố con người đóng vai trò quyết định, cấp ủy, chỉ huy, ngành kỹ thuật đặc biệt quan tâm xây dựng, củng cố, bồi dưỡng nguồn lực này. Bên cạnh việc nghiên cứu, mua sắm VKTBKT tiên tiến, hiện đại, nhiều cơ quan, đơn vị đã cử cán bộ, nhân viên đi học tập trước khi đề xuất mua sắm; tiếp thu chuyển giao làm chủ trong các hợp đồng giao dịch. Do đó, khi VKTBKT được đưa vào biên chế, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đều có thể làm chủ và khai thác hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc tập huấn, bồi dưỡng, tổ chức hội thi, hội thao chính là giải pháp căn bản để vừa củng cố VKTB, cơ sở kỹ thuật, vừa là cơ hội để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ học tập lẫn nhau, nâng cao trình độ, kiến thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua các hội thi từ cơ sở đến toàn quân về kỹ thuật, “bộ mặt” các trung tâm, trạm sửa chữa, đơn vị kỹ thuật được tập trung nguồn lực, từng ngày “thay da đổi thịt”; các hội thi nâng bậc cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật hay thợ sửa chữa giỏi, kỹ năng bộ đội được trau dồi, kinh nghiệm được truyền thụ, nhân tố mới được phát huy…

Nâng tầm công tác kỹ thuật trong tình hình mới

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của nhiều đơn vị đã chỉ rõ, vẫn còn cấp ủy, chỉ huy chưa thực sự quan tâm sâu sát, lãnh đạo “sách vở” chứ chưa đi vào thực chất, chưa chỉ ra đúng khó khăn, những căn nguyên cản trở CTKT nên thiếu giải pháp khắc phục. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo CVĐ 50 còn hạn chế, mờ nhạt. Công tác tổ chức, triển khai các hoạt động chưa bảo đảm tính toàn diện, mới chỉ tập trung nhiều vào trang bị kỹ thuật của ngành kỹ thuật. Một số chuyên ngành trong thực hiện CVĐ 50 còn nặng về khai thác mà chưa chú trọng đến bảo đảm. Hiệu quả tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông còn thiếu chiều sâu, chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, tổ chức quần chúng trong thực hiện CVĐ 50.

Để thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật trong tình hình mới, nhiều cơ quan, đơn vị đã huy động nguồn lực từ ngân sách địa phương để mua sắm VKTB, củng cố cơ sở kỹ thuật. Có đơn vị đã tích cực thúc đẩy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và thu được những kết quả thiết thực. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên từng lĩnh vực được xây dựng, nhân rộng, trở thành “đầu tàu” kéo đơn vị đi lên...  

Trước những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, việc đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những thiếu sót, hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân, chính là để các đơn vị trong toàn quân xác định mô hình, cách làm, hướng đi phù hợp theo từng giai đoạn, nhằm tiếp tục nâng chất lượng thực hiện CVĐ 50. Các đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phù hợp với từng loại hình, mô hình đơn vị. Đồng thời phải động viên và khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mọi cán bộ, chiến sĩ, kéo họ vào cuộc cùng tích cực thực hiện CVĐ 50, nhằm tạo ra những chuyển biến căn bản trong công tác kỹ thuật ở các đơn vị, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện, SSCĐ trong toàn quân.

QĐND
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục