Năm 2017, Cục Kỹ thuật đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kỹ thuật. Bảo đảm tốt VKTBKT đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật và các hoạt động thường xuyên của LLVT Quân khu.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu kiểm tra sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tham gia Hội thi Kỹ thuật Tăng - Thiết giáp toàn quân năm 2017.

Trong năm, Ngành Kỹ thuật Quân khu đã tổ chức tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, dồn dịch VKTBKT, đạn dược theo mệnh lệnh bảo đảm an toàn tuyệt đối; duy trì bảo đảm hệ số kỹ thuật của từng loại VKTB theo đúng quy định. Chú trọng kiểm tra, kiểm định các trang, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Công tác quản lý, huấn luyện kỹ thuật đi vào nền nếp. Chỉ đạo tổ chức hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật theo kế hoạch năm. Tham gia Hội thi Trưởng phòng tham mưu kế hoạch toàn quân đạt giải nhất; Hội thi thợ sửa chữa ô tô và Hội thi ngành tiêu chuẩn – đo lường chất lượng toàn quân đạt kết quả cao. Chỉ đạo Kho K15 tham gia Hội thi Kỹ thuật Tên lửa - Khí tài đặc chủng toàn quân đạt giải nhất. Trực tiếp chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang và Lữ đoàn Xe tăng 409 tham gia Hội thi kỹ thuật Tăng- Thiết giáp toàn quân đạt giải nhất khối tỉnh và khối chủ lực. Cơ sở kỹ thuật trong LLVT Quân khu được củng cố, nâng cấp, nền nếp chế độ công tác kỹ thuật được duy trì thường xuyên; Cuộc vận động 50 triển khai có hiệu quả, không để xảy ra mất mát VKTB, cháy nổ kho tàng... Với kết quả trên, Cục Kỹ thuật được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017.

Năm 2018, trước yêu cầu nhiệm vụ công tác kỹ thuật đòi hỏi ngày càng cao và toàn diện, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu, trọng tâm là Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 Làm tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo công tác kỹ thuật, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác kỹ thuật theo chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng và Quân khu. Bảo đảm VKTBKT đủ số lượng, chủng loại, chất lượng và đồng bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, A2, cứu hộ cứu nạn và huấn luyện, diễn tập KVPT tỉnh Thái Nguyên, các sư đoàn, lữ đoàn binh chủng và nhiệm vụ đột xuất, trọng tâm là bảo đảm cho các đơn vị đủ quân và LLVT địa phương, biên phòng 2 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Trường bắn Quốc gia khu vực 1. Tổ chức tiếp nhận, cấp phát, điều chỉnh, dồn dịch VKTBKT theo mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu, thực hiện thanh, xử lý VKTBKT, đạn dược cấp 5 bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bảo đảm kỹ thuật cho VKTB các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, cứu hộ cứu nạn, các đơn vị đủ quân, đơn vị binh chủng có hệ số kỹ thuật Kt=1. Duy trì bảo đảm hệ số kỹ thuật theo quy định cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và hoạt động thường xuyên theo đúng Chỉ lệnh công tác kỹ thuật. Hoàn thành có chất lượng các chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT đúng quy trình công nghệ, không bớt xén công đoạn, vật tư, xăng dầu, làm tắt, làm ẩu. Tiếp tục đầu tư củng cố nâng cấp hệ thống kho tàng, trạm xưởng, khu kỹ thuật, nhà xe pháo, chú trọng các điều kiện cất giữ VKTBKT và bảo đảm an toàn hệ thống kho tàng.

Nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật thường xuyên cho mọi đối tượng, tập trung vào huấn luyện công tác bảo đảm kỹ thuật, hiệp đồng giữa các lực lượng bảo đảm kỹ thuật và tổ chức sử dụng lực lượng kỹ thuật trong các loại hình tác chiến, luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, di chuyển cơ quan, kho, trạm kỹ thuật, huấn luyện khai thác VKTBKT và nâng cao hiệu quả việc tự học tập, bồi dưỡng tại đơn vị; tham gia Hội thi thợ sửa chữa ô tô toàn quân đạt thành tích cao.

Đẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ, môi trường và thông tin khoa học kỹ thuật quân sự, phấn đấu mỗi đơn vị có 3 đến 5 sáng kiến, toàn quân khu có từ 100 đến 120 sáng kiến kỹ thuật cấp Quân khu và cơ sở. Tổ chức nghiệm thu, nhân rộng, phổ biến và ứng dụng có hiệu quả các sáng kiến có giá trị vào công tác kỹ thuật tại đơn vị.

Tích cực thi đua thực hiện toàn diện 4 mục tiêu Cuộc vận động 50 gắn với các phong trào thi đua của đơn vị; chấp hành nghiêm chế độ kiểm định an toàn kỹ thuật xe ô tô, thiết bị đo kiểm và kiểm tra xe quân sự trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, phúc tra phân cấp chất lượng VKTB và tổ chức hoá nghiệm thuốc phóng, đạn dược, thuốc nổ, kiểm định an toàn đạn dược, kiểm soát 100% lô thuốc phóng theo đúng quy định. Phấn đấu 100% phương tiện tham gia giao thông không vi phạm luật An toàn giao thông, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xe mô tô cá nhân và tai nạn giao thông do lỗi chủ quan.

Các đơn vị nâng cao chất lượng quản lý, nắm chắc lực lượng, phương tiện DBĐV kỹ thuật. Tổ chức huấn luyện kỹ thuật quân DBĐV binh chủng hợp thành, nắm chắc cơ sở động viên công nghiệp, phương tiện kỹ thuật theo chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng tốt.

                                                                                                                                       Đại tá NGUYỄN VĂN THÁI
                                                                                                                                   Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục