Sáng 31-7, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2014-2019. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng TCKT, Tổng cục Hậu cần; đại diện Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và 133 đại biểu, đại diện cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT) xuất sắc trong Phong trào TĐQT và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của TCKT trong 5 năm qua.


Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng và Phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019 của TCKT khẳng định, Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phong trào đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các lực lượng, tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp, các ngành ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật quân sự. Nổi bật là tham mưu, đề xuất triển khai toàn diện 9 chương trình, với 7 dự án, đề án và 22 kế hoạch trọng điểm, thực hiện Nghị quyết 382/NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Phong trào TĐQT của tổng cục đã phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, bảo đảm kỹ thuật toàn quân; thường xuyên bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ biển, đảo, biên giới, vùng trời và các nhiệm vụ đột xuất. Tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo 10 chương trình mục tiêu trọng điểm công tác kỹ thuật quân sự để giữ gìn, sử dụng lâu dài vũ khí trang bị kỹ thuật.

Báo cáo tổng kết cũng khẳng định, Phong trào TĐQT đã hướng vào thực hiện các khâu đột phá, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt, SSCĐ cao. Các hoạt động thi đua trọng điểm được thực hiện tốt, góp phần thúc đẩy Phong trào TĐQT trong toàn tổng cục. Từng cơ quan, đơn vị xác định rõ kế hoạch xây dựng các tập thể, cá nhân ĐHTT, thực sự là đầu tàu dẫn dắt phong trào thi đua ở các đơn vị. Trong 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng được 58 tập thể điển hình toàn diện, 67 tập thể điển hình trên từng mặt công tác và 112 cá nhân ĐHTT; cấp tổng cục xây dựng được 5 tập thể điển hình toàn diện và 6 tập thể điển hình tiêu biểu trên từng mặt công tác. Tiêu biểu trong Phong trào TĐQT của TCKT 5 năm qua là các tập thể: Cục Xe-Máy, Bộ Tham mưu, Kho 802, Cục Quân khí... Các ngành đã quan tâm chỉ đạo xây dựng đơn vị ĐHTT. Trong đó ngành tham mưu, kỹ thuật xây dựng các mô hình “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Xây dựng đơn vị chính quy về kỹ thuật”; Cục Quân khí thực hiện mục tiêu “3 giảm, 4 tăng”; Cục Kỹ thuật binh chủng thực hiện phong trào hai mẫu mực... Trong giai đoạn 2014-2019, TCKT được tặng Huân chương Quân công hạng Nhất và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Các cơ quan, đơn vị: 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 2 Huân chương Quân công; 36 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc...

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng những thành tích xuất sắc của TCKT và biểu dương các tập thể, cá nhân ĐHTT trong Phong trào TĐQT của TCKT 5 năm qua.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, TCKT đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm trang bị kỹ thuật. Tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác trang bị vũ khí kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm”; góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào TĐQT của toàn quân. TCKT đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay lan tỏa, nhiều ĐHTT được phổ biến, nhân rộng trong toàn quân, toàn quốc, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Quân đội khen thưởng.


Lãnh đạo TCKT trao Cờ Thi đua tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT, giai đoạn 2014-2019.

Để hoàn thành nhiệm vụ của TCKT trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng ủy, chỉ huy TCKT và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn tổng cục tiếp tục quán triệt sâu sắc lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng... về thi đua khen thưởng. Coi trọng và tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động, làm cho tinh thần thi đua yêu nước thật sự trở thành ý thức, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong tổng cục. Tinh thần thi đua phải được thể hiện trong công việc hằng ngày, bằng năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất. Thông qua Phong trào TĐQT để xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan đơn vị VMTD; xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ thực sự gương mẫu, tận tụy...

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng ủy, chỉ huy TCKT và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổng cục cần có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nhằm khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu, đưa Phong trào TĐQT của TCKT phát triển ngày càng vững chắc và hiệu quả hơn.

QĐND
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục