Những năm qua Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần luôn quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, cụ thể hoá bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả cao; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm.


Đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Hậu cần, nhiệm kỳ 2020-2025.  Ảnh: HẢI BIÊN

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Cục Hậu cần thường xuyên được kiện toàn kịp thời, có chất lượng, cơ cấu hợp lý. Quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là đội ngũ bí thư chi bộ về năng lực, phương pháp tác phong công tác, khả năng quán triệt, tổ chức và kiểm tra thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, cụ thể hoá ở cấp mình. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng tập trung bàn biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu; chế độ sinh hoạt Đảng ở các cấp được duy trì có nền nếp. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, kịp thời bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên một số mặt công tác trọng yếu, nhất là các lĩnh vực quản lý tài chính, cán bộ, xây dựng lực lượng, đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng thực chất, hiệu quả.

Đảng ủy Cục Hậu cần luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD; thường xuyên rà soát, sàng lọc đảng viên gắn với bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên chặt chẽ, chất lượng; hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên cả nơi công tác và nơi cư trú; triển khai kiểm điểm, nhận xét, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm chặt chẽ, nghiêm túc, có trên 98% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, sau gặp gỡ rút kinh nghiệm có sự chuyển biến tích cực.

 Coi trọng xây dựng Đảng bộ cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng, bổ sung kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với nhiều biện pháp phù hợp, hiệu quả, như: Câu lạc bộ điều dưỡng, câu lạc bộ bác sĩ, tổ tư vấn hướng dẫn bệnh nhân, tổ cấp cứu lưu động, nghiên cứu khoa học của 2 Bệnh viện Quân y 110 và 91. Đặc biệt, việc thực hiện mô hình xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” được thực hiện chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. 100% tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ đều có  cam kết tu dưỡng, rèn luyện thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, thường xuyên “tự soi, tự sửa”, từng bước khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm và đấu tranh ngăn ngừa, không để xảy ra suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên, có đủ khả năng lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 

Thường xuyên đổi mới phong cách, lề lối làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; có chương trình, kế hoạch, phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, ban thường vụ; tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của cá nhân cấp ủy viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Nắm, tiếp thu, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề trọng tâm, then chốt, khắc phục khâu yếu, vấn đề nổi cộm, những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của cấp dưới và quần chúng.

 Thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo bảo đảm tốt lượng dự trữ vật chất hậu cần SSCĐ; hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên, cũng như đột xuất; xây dựng hậu cần KVPT ngày càng vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng bảo đảm hậu cần SSCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Công tác huấn luyện ngành, xây dựng lực lượng, thực hiện nền nếp chính quy có nhiều tiến bộ. Đơn vị luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về chính trị.

 Thời gian tới, Đảng bộ Cục Hậu cần xác định: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm vật chất hậu cần, gắn với cơ chế quản lý tài chính trong Quân đội; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.  Đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua của Ngành gắn với phong trào thi đua Quyết thắng; xây dựng Ngành Hậu cần Quân khu VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá CHU ĐỨC MINH, Chính ủy Cục Hậu cần
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục