Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Kho K21- Cục Kỹ thuật (13-8-1989/13-8-2019) Xây dựng Kho K21 vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
Cập nhật ngày: 02/08/2019 08:46 (GMT +7)

Ngày 13-8-1989, Tư lệnh Quân khu 1 ra Quyết định số 432 thành lập Kho K21 (Cục Kỹ thuật), trên cơ sở Trung đoàn Pháo binh 455, Quân đoàn 26, đóng quân tại xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái (nay thuộc TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Kho K21 có nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa nhỏ, niêm cất và cất giữ VKTBKT- đạn dược phục vụ nhiệm vụ chiến đấu, SSCĐ, huấn luyện và công tác của LLVT Quân khu.

Ngày mới thành lập còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, hạ tầng cơ sở vật chất chưa được đầu tư, VKTBKT qua nhiều năm sử dụng và được thu hồi từ các đơn vị trong LLVT Quân khu sau khi được rút gọn, giải thể... Song với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, an toàn, bí mật” Kho K21 đã tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, biên chế của Kho K21 gồm: Ban chủ nhiệm, 4 cơ quan (Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật và 4 phân kho (Tăng Thiết giáp, Bảo quản ô tô, Vũ khí và Vật tư- kỹ thuật). Kho có Trạm sửa chữa và Đội Cảnh vệ - Bảo vệ. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy, chỉ huy Kho đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhiệm vụ của đơn vị; lãnh đạo, chỉ huy đơn vị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu kiểm tra tại Kho K21. Ảnh: TH

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Kho luôn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT, vật tư kỹ thuật cất giữ trong kho, không để hư hỏng, xuống cấp trước niên hạn. Công tác quản lý, sử dụng VKTBKT, vật tư kỹ thuật ngày càng có nền nếp, được quản lý chặt chẽ, luôn nắm chắc số, chất lượng và đồng bộ của các loại VKTBKT, không để xảy ra mất mát, cháy nổ kho tàng; tổ chức thanh, xử lý hàng nghìn tấn VKTB và hàng nghìn xe cấp 5 bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quá trình tổ chức thực hiện, Kho luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất trên giao. Xây dựng kho “Chính quy, an toàn, hiệu quả”. 

Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thường xuyên xây dựng bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện chuyển trạng thái SSCĐ, kế hoạch chiến đấu bảo vệ kho, kế hoạch phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt theo đúng hướng dẫn của trên; tổ chức luyện tập thành thạo các phương án không để bất ngờ trong mọi tình huống. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết 382 của ĐUQSTW (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; nhất là trong quán triệt và triển khai thực hiện CVĐ “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; đồng thời đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT. Trong những năm qua, Kho K21 có hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận và ứng dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó có hàng chục sáng kiến được Quân khu, Bộ Quốc phòng công nhận và đạt giải thưởng. Đơn vị tham gia các hội thi, hội thao kỹ thuật cấp Cục Kỹ thuật và cấp toàn quân đạt thành tích cao. Tiêu biểu như: Giải nhất Hội thi Phòng cháy chữa cháy toàn quân khu vực phía Bắc năm 2007; giải nhất Hội thi kỹ thuật Tăng Thiết giáp toàn quân các năm 2007, 2012; giải nhất “Hội thi nhà kho quân khí tốt, Chủ nhiệm kho quân khí giỏi” toàn quân năm 2014; giải nhất “Hội thi Kho VKTBKT chiến dịch” toàn quân năm 2016. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy, chỉ huy Kho K21 xác định là vấn đề then chốt; xây dựng Đảng bộ TSVM luôn gắn với xây dựng đơn vị VMTD. Tích cực đổi mới, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ. Hoạt động CTĐ, CTCT bám sát nhiệm vụ của đơn vị; cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân. Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội phụ nữ hoạt động đúng chức năng, hiệu quả; thực sự là lực lượng nòng cốt xung kích trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đơn vị thường xuyên chăm lo xây dựng mối liên hệ mật thiết với đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các địa phương trên địa bàn đóng quân; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, giúp đỡ nhân dân xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây nhà tình nghĩa, thăm hỏi tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách hàng nghìn ngày công lao động và hàng trăm triệu đồng, qua đó củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết quân - dân gắn bó. Trong công tác phối hợp bảo vệ vành đai an toàn, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn Kho luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Đảng ủy, chỉ huy Kho thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, với phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; chấp hành nghiêm các quy chế, chế độ trong huấn luyện; bảo đảm cho bộ đội nắm vững về kỹ thuật, thuần thục về chiến thuật, kết hợp vừa huấn luyện SSCĐ với rèn luyện kỷ luật, hàng năm đơn vị luôn hoàn thành tốt nội dung chương trình huấn luyện, chất lượng huấn luyện không ngừng được nâng lên. Tập trung xây dựng đơn vị chính quy “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, chú trọng quản lý, rèn luyện kỷ luật, duy trì chặt chẽ các chế độ quy định của quân đội và đơn vị; nhất là rèn luyện về lễ tiết tác phong, thực hiện tốt giờ giấc làm việc, mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị.

Với tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, Kho thường xuyên chăm lo, bảo đảm tốt các chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội; chủ động khắc phục khó khăn đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi đạt hiệu quả thiết thực; góp phần tích cực nâng cao đời sống cho bộ đội. Thường xuyên làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, không để dịch bệnh xảy ra, quân số khỏe hằng năm đều đạt 98% trở lên. Làm tốt công tác quy hoạch, tu sửa, củng cố cảnh quan nơi ăn, ở sinh hoạt ngày càng khang trang, sạch đẹp. Từ đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn an tâm công tác, gắn bó, xây dựng đơn vị.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Kho K21 không ngừng phấn đấu, xứng đáng với truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, an toàn, bí mật”; quán triệt thực hiện nghiêm mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; triển khai làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Không ngừng chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đơn vị VMTD vững chắc; đặc biệt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa nhỏ, niêm cất và cất giữ VKTBKT phục vụ cho nhiệm vụ chiến đấu, SSCĐ, huấn luyện và công tác của LLVT Quân khu.

30 năm xây dựng và trưởng thành, Kho K21 đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tặng nhiều phần thưởng cao quý: 
- Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng” năm 2007; 
- Bộ tư lệnh Quân khu tặng Cờ “Đơn vị khá nhất trong phong trào Thi đua Quyết thắng” năm 1996; Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng” năm 2012; danh hiệu Đơn vị Quyết thắng các năm 2012, 2013, 2014, 2015 và 2018; 
- Bộ tư lệnh Quân khu, Cục Kỹ thuật nhiều lần khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ 50 và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và các cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương phát động. 

 

Thượng tá Tạ Văn Túc, Chính trị viên Kho K21
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục