Xây dựng Kho K21 vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu
Cập nhật ngày: 03/08/2020 09:00 (GMT +7)

Năm 2020, Kho K21 được Đảng ủy, Chỉ huy Cục Kỹ thuật giao nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Đây là nhiệm vụ quan trọng, là dịp để cán bộ, đảng viên và quần chúng đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XV.


Cán bộ, nhân viên Kho K21 tích cực củng cố cảnh quan đơn vị "Sáng, xanh, sạch đẹp".  Ảnh: TẠ VĂN

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy chỉ huy Kho K21 đã quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện các nội dung, chỉ tiêu xây dựng đơn vị VMTD. Kho đã đầu tư hơn 100 triệu đồng xây dựng hệ thống pa-nô, khẩu hiệu và các công trình thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Cấp ủy, chỉ huy các phân kho đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng đơn vị VMTD. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Kho và Nghị quyết Đảng bộ Cục Kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị đều xây dựng quyết tâm phấn đấu với những chỉ tiêu thi đua cụ thể, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. 

Nổi bật là, đã quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ đạo của trên về thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án và huấn luyện các nội dung theo chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ của đơn vị; không ngừng nâng cao khả năng SSCĐ và năng lực thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Đơn vị đặc biệt coi trọng việc giáo dục cho bộ đội chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, quy định và kỷ luật quân đội. Xây dựng đơn vị mẫu mực, thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp chính quy và quản lý rèn luyện kỷ luật bộ đội.  Cấp ủy, chỉ huy các phân kho đã xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”  theo đúng hướng dẫn của trên và bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội và pháp luật của Nhà nước.

Bảo đảm tốt lượng dự trữ hậu cần SSCĐ; đồng thời bảo đảm đúng, đủ mọi chế độ tiêu chuẩn cho các đối tượng. Đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, Kho đã tiến hành cải tạo cảnh quan, củng cố doanh trại bảo đảm nơi ăn, ở cho bộ đội tạo môi trường khang trang sáng, xanh, sạch đẹp với số kinh phí đầu tư gần 100 triệu đồng. Phong trào tăng gia, chăn nuôi, sản xuất được đẩy mạnh qua việc thực hiện các mô hình tăng gia, chăn nuôi, trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao, đã góp phần cải thiện đời sống cho bộ đội. 

Đặc biệt, với đặc thù là đơn vị Kho, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn coi trọng công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT cho các đơn vị Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của các đơn vị. Thời gian qua, đơn vị đã tổ chức di chuyển súng, pháo, khí tài phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp nhà kho và đưa một số lượng lớn pháo đi sửa chữa tại Nhà máy Z133 bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thực hiện tốt Cuộc vận động 50, đơn vị không xảy ra mất an toàn giao thông. Hoạt động khoa học, công nghệ được quan tâm đầu tư đúng mức, chỉ 6 tháng đầu năm đơn vị đã có 8 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, vượt 150% kế hoạch năm.

Kết quả trên đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Kho K21 đối với thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD được Cục Kỹ thuật giao. Song quan trọng hơn cả, đó là sức mạnh tổng hợp và là động lực để cán bộ, chiến sĩ Kho tiếp tục đoàn kết, thống nhất ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2020.

Thượng tá TẠ VĂN TÚC, Chính trị viên Kho K21
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục