Triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên
Cập nhật ngày: 12/02/2020 08:16 (GMT +7)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 201/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên (DBĐV) năm 2019.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương phải có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 1-7-2020, Luật Lực lượng DBĐV được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Theo kế hoạch, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về lực lượng DBĐV và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, báo cáo về Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với luật; thời gian hoàn thành vào tháng 2-2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật triển khai thi hành luật có hiệu lực đồng thời với Luật Lực lượng DBĐV; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai thực hiện luật theo kế hoạch...   

QĐND
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục