Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh: Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Cập nhật ngày: 14/11/2019 13:34 (GMT +7)

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), tạo chuyển biến mạnh mẽ về quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, năm 2019, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp với thực tế đơn vị.

Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” hằng quý, “Mỗi tuần một điều luật” hằng tháng phù hợp đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các bộ luật, thông tư, chỉ thị theo kế hoạch đã xác định; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; thường xuyên quan tâm chỉ đạo kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

Đại tá Chu Văn Huân, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Phòng Chính trị đã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ định kỳ kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện kế hoạch tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng, bảo đảm nội dung, thời gian, chương trình. Chỉ đạo gắn phổ biến giáo dục pháp luật với quản lý, duy trì nền nếp chế độ chính quy, rèn luyện kỷ luật. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong LLVT tỉnh nâng cao nhận thức, nắm và chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị”.


Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Quế Võ (Bắc Ninh) tìm hiểu pháp luật.

Trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Bắc Ninh đã tập trung quán triệt, tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Quốc phòng, Luật An ninh mạng năm 2018; Thông tư quy định việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ và các hướng dẫn về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị về công tác SSCĐ trong dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm của Đảng, Nhà nước, quân đội, đơn vị và địa phương… Các nội dung trên được các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt thường xuyên trong sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội, quân số đạt trên 98,8%. Tổ chức giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho cán bộ DQTV, DBĐV theo đúng kế hoạch; quá trình học tập đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các văn bản pháp luật mới ban hành, đạt kết quả tốt. Triển khai thực hiện có nền nếp “Ngày pháp luật”, “Mỗi tuần một điều luật”, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tổ chức tọa đàm, trao đổi trong Ngày chính trị, văn hóa tinh thần; tuyên truyền, phổ biến trong các buổi giao ban, sinh hoạt, đọc báo đầu giờ buổi sáng; “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật” của cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị triển khai hoạt động có hiệu quả, làm tốt công tác tham mưu trong nắm, giải quyết tình hình tư tưởng, chấp hành kỷ luật trong LLVT tỉnh, không có vi phạm kỷ luật, pháp luật phải xử lý. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ các văn bản pháp luật được 188 buổi, thời lượng 30 phút/buổi và 108 tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát huy hiệu quả tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật của các đơn vị; cán bộ, chiến sĩ tích cực khai thác, sử dụng đạt hiệu quả thiết thực.

Một trong những nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền, PBGDPL của LLVT tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, đó là đã tập trung đổi mới toàn diện, đồng bộ nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền, PBGDPL. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch PBGDPL gắn với nội dung giáo dục chính trị cho các đối tượng, sát với yêu cầu nhiệm vụ công tác QP, QSĐP; hoàn thành 100% nội dung giáo dục pháp luật theo quy định; tập trung nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan tới thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, địa phương. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

Bài và ảnh: QUANG CHÍNH
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục