Ngày 12-6, Đoàn an điều dưỡng 16, Cục Chính trị tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị”. Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.


Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại buổi tọa đàm.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn an điều dưỡng 16 đã sôi nổi phát biểu về các nội dung: Vị trí, vai trò đối với nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị; thực trạng bản lĩnh, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị hiện nay; những nội dung cơ bản và biện pháp, yêu cầu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm, Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng quan trọng giúp cấp ủy, chỉ huy Đoàn 16 và các tổ chức trong đơn vị quán triệt, nâng cao nhận thức trách nhiệm, bản lĩnh cho mỗi quân nhân.

Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy Đoàn 16 tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền; nắm, dự báo, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kỷ luật; nâng cao hơn nữa bản lĩnh, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị, có tư tưởng tốt, thái độ, trách nhiệm tốt, đoàn kết, thống nhất. Đối với từng quân nhân, cần tích cực tu dưỡng, học tập, rèn luyện, trau dồi chuyên môn, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, góp phần xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HOÀNG TRANG

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục