Quế Võ xây dựng và giữ vững khu vực phòng thủ
Cập nhật ngày: 20/11/2019 08:12 (GMT +7)

Khu vực phòng thủ (KVPT) được tổ chức theo địa giới hành chính tỉnh (thành phố), huyện (quận, thị xã) là bộ phận của nền quốc phòng toàn dân (QPTD), nằm trong hệ thống phòng thủ chung của quân khu và cả nước. Xây dựng và hoạt động của KVPT là vấn đề có ý nghĩa chiến lược vừa mang tính cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.


Thực hành sơ tán học sinh phòng tránh địch tiến công hỏa lực trong diễn tập KVPT huyện Quế Võ.

Những năm qua, trên cơ sở nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm, đường lối chung của Đảng, huyện Quế Võ luôn chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các lực lượng và toàn dân, bằng những giải pháp đồng bộ, phù hợp để xây dựng KVPT huyện vững chắc. Trong đó tập trung đẩy mạnh xây dựng cơ sở chính trị vững chắc, trọng tâm là xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền ở địa phương vững mạnh gắn với giáo dục QP-AN cho toàn dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ QP-AN, bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; xây dựng KVPT huyện về chiều sâu, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận QPTD gắn với thế trận ANND; triển khai xây dựng lực lượng quốc phòng, nòng cốt là LLVT nhân dân, công tác diễn tập KVPT từ cấp huyện đến xã được quan tâm.

Năm 2019, Quế Võ được lựa chọn diễn tập KVPT huyện. Đây là cuộc sát hạch về khả năng lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể và trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong KVPT đối với nhiệm vụ QP-AN.
Đồng chí Lê Hồng Phúc, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Quế Võ khẳng định: “Sau khi có Chỉ thị, công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quế Võ xác định diễn tập KVPT huyện là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện trong năm 2019. Từ đó tập trung quán triệt, triển khai, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị về nội dung, văn kiện, cơ sở vật chất, huy động nguồn lực của địa phương xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình chiến đấu phục vụ diễn tập”.
 Về lực lượng, diễn tập KVPT huyện Quế Võ năm 2019 có quân số tham gia lớn. Huyện huy động một Tiểu đoàn dự bị động viên, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, giữ lại huấn luyện các nội dung thực binh một Đại đội bộ binh, một Trung đội súng máy phòng không 12 ly 7, một Trung đội cối 82 và bốn Trung đội dân quân cơ động. Thị trấn Phố Mới và xã Bồng Lai là 2 đơn vị diễn tập đáy.
Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cùng với trách nhiệm, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Quế Võ tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT huyện năm 2019 theo 3 giai đoạn với đề mục: Chuyển LLVT huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức, chuẩn bị và thực hành tác chiến trong KVPT.
Trong các giai đoạn chuyển LLVT huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, diễn tập chủ yếu thể hiện thông qua vận hành cơ chế. Các hội nghị được tổ chức đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc và có những linh hoạt phù hợp tình hình thời chiến. Ý kiến phát biểu, thảo luận bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, thực tế địa phương, chất lượng tốt.

Nội dung thực hành tác chiến phòng thủ được tổ chức phong phú với hàng loạt hoạt động. Công an huyện huy động số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ, vũ khí, phương tiện xử trí tình huống A2 liên quan đến an ninh, trật tự, lập các chốt chặn, giải tán đám đông biểu tình gây rối, bạo loạn, bảo vệ mục tiêu trụ sở Huyện ủy, UBND huyện.

Phần thực hành sơ tán, phòng tránh, đánh trả địch tiến công hỏa lực được tổ chức hết sức sinh động. Xã Nhân Hòa huy động 410 người thôn Bất Phí và 2 lớp học Trường THCS của xã để sơ tán ra khỏi vùng trọng điểm đánh phá và tổ chức lớp học thời chiến. Lực lượng súng máy phòng không 12 ly 7 của dân quân, tổ bộ binh bắn máy bay bay thấp… thực hành đánh địch và các lực lượng tham gia cứu hỏa, cứu sập. Tất cả gợi lại không khí hào hùng của quân và dân ta trong những năm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc. Đây là nội dung có ý nghĩa trực quan sinh động nhằm giáo dục truyền thống quê hương, đất nước và quân đội. 

Hình thức cao nhất trong diễn tập là thực binh bắn chiến đấu. Đại đội bộ binh (dự bị động viên) của huyện Quế Võ phối thuộc với dân quân thực binh có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ trong tình huống “Vận động tập kích” đã vận dụng tốt kỹ, chiến thuật, chiến đấu thắng lợi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh nhận xét: “Quế Võ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập. Thông qua diễn tập đã nâng cao kiến thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền địa phương và trình độ, năng lực cho cán bộ, nhân viên cơ quan quân sự, công an, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến trong KVPT của LLVT huyện; điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến KVPT”.

Thành công của cuộc diễn tập thiết thực giúp Quế Võ tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng KVPT huyện vững chắc. Từ đó ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định để phát triển kinh tế-xã hội, sẵn sàng bảo vệ vững chắc quê hương, đất nước.

 

Theo BaoBacNinh
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục