Cách đây hơn 40 năm, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ngày 15-5-1979, thực hiện chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về việc chấn chỉnh hệ thống tổ chức cơ quan kỹ thuật trong Quân đội; theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Quân khu, Cục Kỹ thuật Quân khu 1 được thành lập. Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Kỹ thuật luôn đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động, tự lực, tự cường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu tặng nhiều phần thưởng cao quý.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu tham quan sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại Xưởng X79. Ảnh: Hải Biên

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác, trong đó chú trọng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) với những những giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đặc biệt, năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ngay từ đầu năm các cơ quan, đơn vị đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện phong trào TĐQT với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” và phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn, quyết thắng”; đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, lập công, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp, bằng nhiều hình thức, phương pháp phong phú và đa dạng, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 100% cán bộ, chiến sĩ nhất là đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, kế hoạch của trên về nhiệm vụ SSCĐ trong dịp lễ, Tết bảo đảm đúng theo quy định; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về kho, xưởng và VKTBKT. 

Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của trên về tổ chức Đại hội Đảng các cấp và xây dựng kế hoạch triển khai trong toàn Đảng bộ Cục. Các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội theo quy định, bảo đảm đúng thời gian, thủ tục, nguyên tắc, khách quan và dân chủ; đạt chất lượng và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Phong trào TĐQT đã hướng vào triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm là tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT, đạn dược, vật liệu nổ, sẵn sàng cấp phát cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; bảo đảm tốt VKTB cho huấn luyện chiến sĩ mới; đồng thời, phát huy tối đa thế mạnh của cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần ứng dụng vào thực tiễn không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ của đơn vị.

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị trung tâm, công tác huấn luyện được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ như tổ chức tốt lễ ra quân huấn luyện, chuẩn bị hệ thống giáo án, bài giảng, mô hình học cụ huấn luyện, đầu tư, nâng cấp thao trường, bãi tập; tập huấn cán bộ các cấp chặt chẽ cả về kiến thức và phương pháp góp phần làm nâng cao chất lượng huấn luyện của các cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, triển khai và thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả thiết thực; 100% các đơn vị tự túc đủ lượng rau xanh; số lượng gia súc, gia cầm trên đầu người luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Đặc biệt, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật đã có nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, quyết liệt cùng các đơn vị LLVT Quân khu ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Công tác chính sách, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được chú trọng, các cơ quan, đơn vị đã sử dụng nguồn quỹ vốn của đơn vị tặng hàng trăm suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn trị giá trên 50 triệu đồng trong dịp lễ, Tết đầu năm. Thông qua thực hiện phong trào TĐQT đã xuất hiện trên 20 tập thể và 40 cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp tuyên dương, khen thưởng.

Phát huy truyền thống vẻ vang và kết quả, thành tích đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật xác định: 

Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào TĐQT, phát huy tối đa khả năng, tiềm năng của các tổ chức, các lực lượng trong đơn vị. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác thi đua khen thưởng, để phong trào thi đua thực sự tạo ra không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, lan tỏa đến từng cán bộ, chiến sĩ.

Hai là, tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết số 382 của Đảng ủy Quân ủy Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu về công tác kỹ thuật. Bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ VKTBKT cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và các nhiệm vụ thường xuyên của LLVT Quân khu. Chú trọng quản lý, kiểm tra chặt chẽ VKTBKT, thực hiện giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm; không để xảy ra mất mát, cháy nổ kho tàng, VKTBKT và mất an toàn trong huấn luyện. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 đi vào chiều sâu, có hiệu quả cao; gắn thực hiện Cuộc vận động với phong trào TĐQT. 

Ba là, lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, trực nghiệp vụ, tuần tra, canh gác, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn VKTBKT, kho, trạm, xưởng và an toàn giao thông. Tăng cường biện pháp duy trì điều lệnh, nền nếp chế độ chính quy đi đôi với giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý các mối quan hệ của quân nhân; hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của các đơn vị trong tăng gia, sản xuất, làm dịch vụ bảo đảm hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Bốn là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Kỹ thuật lần thứ X. Xây dựng Đảng bộ Cục Kỹ thuật hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị VMTD. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ. Xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, hoạt động đúng chức năng, đạt hiệu quả thiết thực. Chăm lo xây dựng mối đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn.

 

Đại tá NGỌ QUANG TRINH, Chính ủy Cục Kỹ thuật
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục