Sáng 2-4, tại Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 tổ chức tập huấn đào tạo giảng viên giáo dục đồng nhóm phòng, chống HIV/AIDS cho chiến sĩ mới năm 2024 .


Cán bộ, học viên lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm.

Tham gia tập huấn có 50 đồng chí là cán bộ cấp trung đội, đại đội, cán bộ quân y, cán bộ chính trị của các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn 141 và Trung đoàn 2. Nội dung tập huấn gồm: Tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong Sư đoàn giảm đến mức thấp nhất các ca nhiễm HIV mới, tăng cường các hoạt động tuyên truyền về nhiễm HIV/AIDS, tiến tới kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Nâng cao nhận thức, hiểu biết của chiến sĩ mới trong Sư đoàn về căn bệnh HIV/AIDS; biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm trong cộng đồng và trong Sư đoàn bằng cách giúp chiến sĩ mới thay đồi nhận thức, thái độ và hành vi của mình trong phòng, chống HIV/AIDS. Lồng ghép các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với các hoạt động thường xuyên của đơn vị, nhằm góp phần xây dựng và duy trì khả năng phòng, chống những tác hại của HIV/AIDS trong Sư đoàn, nâng cao kỷ luật Quân đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao hiểu biết về HIV/AIDS, những hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và giải pháp phòng, chống cho đội ngũ giảng viên là cán bộ các cấp. Từ đó, góp phần nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh trong đơn vị; thực hiện có hiệu quả chương trình phòng, chống HIV/AIDS trong đơn vị cũng như toàn xã hội.

Tin, ảnh: Minh Thành

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục