Với mục tiêu đào tạo đội ngũ chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã có phẩm chất, trình độ, năng lực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác QP, QSĐP, có thể đảm nhiệm các vị trí cao hơn trong hệ thống chính trị cấp xã, Trường Quân sự tỉnh Cao Bằng đã có nhiều nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở.

Với mục tiêu đào tạo đội ngũ chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã có phẩm chất, trình độ, năng lực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác QP, QSĐP, có thể đảm nhiệm các vị trí cao hơn trong hệ thống chính trị cấp xã, Trường Quân sự tỉnh Cao Bằng đã có nhiều nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở.

Từ kinh nghiệm đào tạo các lớp chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn những năm trước đây và lớp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 1 và 2, từ cuối năm 2014, khi mở khóa 3, Trường Quân sự tỉnh Cao Bằng đã phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị Hoàng Đình Giong và Trường Trung cấp nghề xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo đối với đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Mặt khác, tổ chức quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu đào tạo đến tất cả ban, khoa trong nhà trường. Đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề xác định quyết tâm lãnh đạo với chủ trương, giải pháp cụ thể. Nhà trường chủ động chọn nguồn, xác minh lý lịch và lựa chọn 60 học viên đáp ứng tiêu chuẩn từ các địa phương. Với thời gian đào tạo 21 tháng, các học viên được trang bị 2 khối kiến thức cơ bản về lý luận hành chính và chuyên ngành quân sự.

Thượng tá Ngô Minh Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết: “Nhà trường đã chủ động hiệp đồng liên kết giảng dạy. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong đảm nhiệm khối kiến thức Trung cấp lý luận chính trị - hành chính gồm các môn: Chính trị; pháp luật; nhà nước và quản lý nhà nước hành chính ở cơ sở; CTĐ, CTCT... Trường Trung cấp nghề giảng dạy môn ngoại ngữ và tin học. Mặt khác, nhà trường phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, khoa và từng cán bộ giáo viên, trong đó chủ chốt là Ban Tham mưu – Đào tạo xây dựng chương trình toàn khóa kết hợp cân đối giữa nội dung kiến thức chung, kiến thức lý luận hành chính và kiến thức chuyên ngành quân sự, phân công tổ chức giáo viên huấn luyện theo từng nội dung cụ thể, với chỉ tiêu 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó trên 75% đạt khá và giỏi.

Đại úy Nông Văn Tân - Trưởng Ban Tham mưu - Đào tạo chia sẻ: Với phương châm đào tạo “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, từ đầu khóa học đến nay nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch huấn luyện. Trong tổng số 2.300 tiết học, khối kiến thức chuyên ngành chiếm gần 65%. Quá trình đào tạo, nhà trường chú trọng gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường các nội dung thực hành ngoài thao trường. Trong huấn luyện, kết hợp học mới ôn cũ, sai đâu sửa đấy, giúp học viên nắm được nội dung cơ bản sau khi kết thúc từng nội dung, khoa mục.

Công tác quản lý, duy trì các chế độ quy định cho học viên luôn được nhà trường chú trọng thực hiện nghiêm túc. Cán bộ khung đại đội, trung đội phát huy tốt vai trò trách nhiệm, gương mẫu trong lời nói và hành động, quan tâm, gần gũi học viên. Riêng đối với đội ngũ giáo viên, nhà trường đặc biệt coi trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm. Đồng thời, đội ngũ giáo viên tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ. Cùng với đó, nhà trường gắn nhiệm vụ huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, nhất là kỷ luật thao trường; xây dựng nền nếp chính quy. Kết hợp đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn luyện với đổi mới nội dung và hình thức trong cổ động trên thao trường, biểu dương kịp thời những cá nhân điển hình đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện. Mặt khác, nhà trường còn chú trọng công tác phát triển Đảng cho học viên, với mục tiêu sau khi ra trường 100% các học viên đều được bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Bằng chủ trương, biện pháp phù hợp, chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 3 từng bước được nâng cao. Với kiến thức, kỹ năng được trang bị, học viên khi tốt nghiệp ra trường sẽ kịp thời bổ sung nguồn cán bộ quân sự cơ sở cho các xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả đào tạo, điều quan trọng là cần có hướng sử dụng lâu dài đối với các học viên tốt nghiệp. Đó là cơ sở để xây dựng đội ngũ chỉ huy trưởng quân sự xã phường, thị trấn có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo nguồn cán bộ chủ chốt cho địa phương.

VIỆT HÒA – PHƯƠNG QUYỀN
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục