Thực hiện Chỉ thị 788 ở Lữ đoàn Phòng không 210
Cập nhật ngày: 20/03/2018 21:46 (GMT +7)

Thực hiện Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 210 đã đẩy mạnh thi đua rèn đức, luyện tài, kế thừa và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống của Lữ đoàn, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. CVĐ đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Lữ đoàn VMTD vững chắc.


Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng Lữ đoàn Phòng không 210. 
Ảnh: MẠNH QUỲNH 

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 210 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, quân đội như: Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”...

 Bên cạnh việc đưa nội dung CVĐ vào chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị năm, các cơ quan, đơn vị đã kết hợp giữa giáo dục thường xuyên với đột xuất, theo chủ đề, chuyên đề; chú trọng nâng cao nhận thức cán bộ, chiến sĩ về lịch sử, truyền thống, quân đội, LLVT Quân khu và truyền thống “Trung dũng, Quyết thắng, cần kiệm, sáng tạo, đoàn kết, nghiêm minh” của Lữ đoàn. Việc thực hiện CVĐ được cụ thể hóa thành một nội dung, chỉ tiêu, mục tiêu của phong trào thi đua quyết thắng ở các cơ quan, đơn vị và được thể hiện trong kế hoạch công tác của người chỉ huy các cấp; trong chương trình hành động của tổ chức đoàn, hội phụ nữ; trong hội thi, hội thao; hoạt động văn hoá, văn nghệ, ngoài ra còn được tuyên truyền trong giao ban, sinh hoạt hằng ngày, hằng tuần ở tất cả các cơ quan, đơn vị. 

Hiện nay, Lữ đoàn đã xây dựng các mô hình sáng tạo, hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng như: Phong trào quà tặng người thân của Đoàn cơ sở, phong trào xây dựng cảnh quan môi trường văn hóa, sinh nhật đồng đội, áo ấm tình thương. Qua thực hiện CVĐ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn được nâng lên. Năm 2017, Lữ đoàn tham gia diễn tập, bắn đạn thật tên lửa tầm thấp A72 toàn quân đạt giải ba; tham gia trưng bày tại Đại hội Đoàn Quân khu đạt giải ba; thi Phân đội thông tin giỏi Quân khu đạt giải ba. Đoàn  cơ sở phát động phong trào “Quà tặng người thân” thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, qua đó đoàn viên, thanh niên đã tiết kiệm phụ cấp gửi về gia đình số tiền 705.890.000 đồng; Lữ đoàn đầu tư trên 300 triệu đồng củng cố, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”; tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền trên 56 triệu đồng. Lữ đoàn tổ chức tốt việc biểu dương, gặp mặt điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc; tặng giấy khen cho 4 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
 
Việc thực hiện CVĐ đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng tổ chức đảng TSVM. Năm 2017, Lữ đoàn có 50% đảng bộ bộ phận đạt TSVM tiêu biểu; 50% đảng bộ bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ; 8/15 chi bộ TSVM; 4/15 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3/15 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; cùng nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu, Lữ đoàn đạt VMTD, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh; Hội Phụ nữ đạt vững mạnh xuất sắc. 

Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng”; Quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 5 tập thể; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cho 5 cá nhân... Đó là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa Quyết thắng của Lữ đoàn, đã và đang cống hiến tài năng và lòng nhiệt huyết cho sự nghiệp xây dựng quân đội, góp phần lan tỏa, tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

ĐỨC THIỆN

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục