Sáng 22-1, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quân khu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác PBGDPL năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

                Thiếu tướng Dương Đình Thông, Phó Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL Quân khu triển khai nhiệm vụ năm 2018.

     Trong năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PBGDPL nghiêm túc, đúng chương trình, kế hoạch. Nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL ngày càng đổi mới, sát đối tượng và nhiệm vụ của đơn vị, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ.

      Năm 2018, Hội đồng Phối hợp PBGDPL Quân khu tập trung chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng các văn bản luật mới được Quốc hội ban hành, các nghị định, thông tư, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL; tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật”, mô hình “Mỗi tuần một điều luật”  đạt hiệu quả cao. Cấp ủy, chỉ huy các cấp gắn kết chặt chẽ công tác giáo dục với quản lý; gắn nâng cao chất lượng giáo dục với nâng cao ý thức tự giác, tự giáo dục của quân nhân; đồng thời xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ việc vi phạm.

Tin và ảnh: MẠNH QUỲNH

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục