Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện
Cập nhật ngày: 28/03/2018 17:02 (GMT +7)


Chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 20 (Bộ Tham mưu) trình diễn võ thuật tại Lễ ra quân huấn luyện cơ quan Quân khu năm 2018. Ảnh: MẠNH NGUYÊN

Xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2018. Quá trình thực hiện, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo Nghị quyết 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 703-NQ/ĐU ngày 27-5-2013 của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện có nhiều đổi mới, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng lực lượng, đơn vị, địa bàn.
 
Qua theo dõi, kiểm tra tháng đầu huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên. Tổ chức triển khai huấn luyện toàn diện cho các đối tượng, sát với thực tiễn cơ sở; bằng nhiều biện pháp cụ thể và có hiệu quả thiết thực. Thông qua huấn luyện, nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu có chuyển biến tích cực; chất lượng huấn luyện tháng đầu năm 2018 của các đối tượng nhìn chung đạt khá, xây dựng nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến tiến bộ. Kết quả huấn luyện khá hơn có: Trung đoàn 12 (Sư đoàn 3), Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346); Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng, Bắc Ninh, Lữ đoàn Phòng không 210, Lữ đoàn Công binh 575. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác huấn luyện ở các đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế, qua kiểm tra, các đoàn công tác của Quân khu đã trực tiếp rút kinh nghiệm, yêu cầu đơn vị khắc phục triệt để.
 
Năm 2018 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra cho LLVT Quân khu những yêu cầu ngày càng cao trong công tác huấn luyện, SSCĐ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2018; tạo bước đột phá nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, LLVT Quân khu cần tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác huấn luyện bằng các biện pháp thiết thực, hiệu quả, đồng bộ, quyết liệt; trong đó, chú trọng thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho bộ đội về vị trí, ý nghĩa trung tâm của nhiệm vụ huấn luyện; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ quan trọng này. Các cơ quan, đơn vị cần có biện pháp để phát huy kết quả đã đạt được, nhân rộng những kinh nghiệm hay, những điển hình tiên tiến; nêu cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện; tập trung đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, chú trọng khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu, tư tưởng bảo thủ, ngại khó, ngại khổ, bệnh thành tích trong huấn luyện.

Hai là, tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu. Lấy huấn luyện tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao làm môi trường để rèn luyện bộ đội; lấy nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân làm cơ sở để xây dựng nội dung, chương trình huấn luyện. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục, đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu; huấn luyện sát nhiệm vụ, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến, lấy thực hành là chính; kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực bền bỉ, dẻo dai, tăng cường khả năng cơ động cho bộ đội. Đặc biệt, chú trọng huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm; tăng cường huấn luyện làm chủ, khai thác hiệu quả các loại VKTBKT thế hệ mới; huấn luyện nâng cao khả năng cơ động phòng tránh, đánh trả trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Đồng thời, chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, tham mưu cho cán bộ khung B, cán bộ quân sự cấp cơ sở và trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng hiệp đồng với các lực lượng trên địa bàn của lực lượng DQTV nòng cốt, thường trực. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức diễn tập ở các cấp; đồng thời, tích cực đổi mới tổ chức hội thi, hội thao, kiểm tra, phúc tra, đánh giá kết quả huấn luyện.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện, đổi mới hình thức, phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, đảm bảo “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Các đơn vị cần quan tâm kiện toàn và phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan tham mưu, tác huấn, nhất là ở cấp trung đoàn, sư đoàn trong việc tham mưu, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp huấn luyện, gắn phân cấp với phân rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp; tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng giữa cơ quan, đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện. Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, thực hành huấn luyện; đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp kiểm tra huấn luyện, thực hiện kiểm tra chỉ huy và cơ quan trước khi kiểm tra phân đội; tăng cường kiểm tra đột xuất, phúc tra kết quả huấn luyện, nhằm đánh giá thực chất công tác huấn luyện của từng đơn vị, kịp thời rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những hạn chế.

Bốn là, tích cực huy động các nguồn lực, làm tốt công tác bảo đảm cho huấn luyện. Chú trọng kết hợp quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí trên cấp với phát huy nội lực, huy động quỹ vốn đơn vị để bảo đảm cho huấn luyện. Đồng thời, đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ, trang thiết bị huấn luyện; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập. Cùng với đó, đặc biệt coi trọng thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần phục vụ huấn luyện, thực hiện nghiêm quy tắc an toàn trong huấn luyện, diễn tập...


Với tinh thần chủ động, quyết tâm và trách nhiệm cao của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cùng sự đoàn kết thống nhất của cán bộ, chiến sĩ, LLVT Quân khu tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác huấn luyện năm 2018, góp phần xây dựng LLVT Quân khu VMTD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

                                                                                                                                     Thiếu tướng TRẦN VĂN KÌNH
                                                                                                                           Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục