Sáng 20-2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam về kết quả công tác năm 2023 và tình hình triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trọng tâm năm 2024.

Dự buổi làm việc có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

Cùng dự có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa...


Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. Ảnh: NGUYỄN HUY 

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đã báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và thời gian tới. Theo đó, năm 2023, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thường xuyên và đột xuất.

Điểm nổi bật là đã thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là trên tuyến biên giới, biển đảo, địa bàn trọng điểm, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp chiến lược cơ bản, lâu dài bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tiếp tục xây dựng, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội.


Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN HUY 

Năm 2023, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo các đơn vị diễn tập với nhiều nội dung, hình thức, phương pháp mới, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Công tác huấn luyện, giáo dục- đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; công tác dân quân tự vệ, quốc phòng ở các ban, bộ, ngành, địa phương có nhiều đổi mới, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng. Cùng với đó, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch 1228-BQP của Bộ Quốc phòng về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; điều chỉnh tổ chức lực lượng chặt chẽ, khoa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn quân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Bộ Tổng Tham mưu trong thời gian qua, nhất là trong chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời cũng nghiêm túc chỉ ra những điểm còn hạn chế tồn tại cần nghiêm túc khắc phục...


Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN HUY 

Sau khi khái quát đặc điểm tình hình thế giới, trong nước và những nhiệm vụ lớn của Quân đội trong năm 2024, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tập trung tham mưu, xử lý linh hoạt, mềm dẻo, hiệu quả các vấn đề biển đảo, biên giới, địa bàn trọng điểm; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận của Đảng, hệ thống pháp luật về quân sự- quốc phòng, phương hướng phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Cùng với chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, theo dõi nắm chắc, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, không gian mạng, chú trọng địa bàn chiến lược, trọng điểm; dự kiến các tình huống có thể xảy ra, tác động ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, Bộ Tổng Tham mưu cần chú trọng việc tham mưu đề xuất biện pháp xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống; phối hợp với lực lượng Công an giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội.

Toàn quân thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ chủ đề năm 2024 “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”. Xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; tổng kết Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015; thực hiện tốt công tác tuyển quân, xuất ngũ, tuyển chọn, tuyển dụng, tuyển sinh, chiêu sinh đào tạo và giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng chặt chẽ đúng quy định. Tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 22-7-2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân; chỉ đạo huấn luyện chặt chẽ, chất lượng, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện.


Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY 

Hoàn thành xây dựng Đề án diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Tổ chức thực hiện chặt chẽ Đề án diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chỉ đạo nhân rộng đơn vị xây dựng điểm, có nhiều đơn vị đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng đơn vị điểm toàn diện, xây dựng đơn vị điểm từng mặt công tác về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh đối với huấn luyện chiến sĩ mới. Duy trì nghiêm chế độ nền nếp, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, giảm thiểu vi phạm kỷ luật, nghiêm trọng, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật; bảo đảm an toàn trong huấn luyện, công tác và an toàn giao thông; thực hiện tốt nghi lễ Nhà nước và Quân đội.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các học viện, nhà trường tiếp tục đột phá, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục-đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; các đề án về công tác giáo dục-đào tạo và phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”. Triển khai chặt chẽ Quy hoạch hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045; Nghị định của Chính phủ về bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ; nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã; tiếp tục triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình điểm đơn vị dân quân tự vệ; huấn luyện dân quân tự vệ, diễn tập cấp xã, đào tạo chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã...

Cùng với đó cần duy trì nghiêm chế độ ứng trực các cấp, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó với các tình huống sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, dịch bệnh và thảm họa sự cố môi trường; triển khai chặt chẽ Đề án phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trong Bộ Quốc phòng; chú trọng việc kiểm tra, giám định chất lượng vũ khí trang bị theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Theo QĐND

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục