Đảng ủy Quân khu vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho 260 cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị chủ lực trực thuộc Quân khu. Trung tướng Nguyễn Sỹ Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ nghiên cứu các chuyên đề về: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Đảng ủy Quân khu đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với phương hướng, mục tiêu, chương trình nội dung, biện pháp thực hiện cụ thể. Theo đó, Đảng ủy Quân khu xác định thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng. Nâng cao trình độ SSCĐ, chủ động xử lý kiên quyết, kịp thời các tình huống không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới trên địa bàn Quân khu. Thực hiện tốt công tác quốc phòng- quân sự địa phương, xây dựng các tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện tốt 3 khâu đột phá nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan các cấp, chất lượng xây dựng chính quy và cải cách hành chính. Chấp hành nghiêm quy định về tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng và nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo. Thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính; kết hợp kinh tế - quốc phòng, không ngừng nâng cao đời sống bộ đội. Thực hiện tốt công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của LLVT Quân khu...

Kết thúc hội nghị, Đảng ủy Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục về quán triệt học tập và thực hiện chương trình hành động phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của đơn vị mình; xây dựng các tổ chức đảng TSVM, đơn vị LLVT Quân khu vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

MINH QUANG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục