Sáng 24-5, Đảng ủy Cục Kỹ thuật tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam. Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị, 5 năm qua Đảng ủy Cục Kỹ thuật đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đồng bộ, hiệu quả Chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn Cục về chiến lược Quốc phòng Việt Nam có chuyển biến tiến bộ; bảo đảm đầy đủ trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ thường xuyên của LLVT Quân khu. Trong 5 năm, Cục Kỹ thuật có hơn 770 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt chất lượng tốt, trong đó có nhiều sáng kiến có giá trị được ứng dụng trong công tác bảo đảm kỹ thuật, góp phần từng bước nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật của Quân khu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần xây dựng LLVT Quân khu có tiềm lực và thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc.


Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Cục Kỹ thuật đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Phó tư lệnh Quân khu yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy Cục Kỹ thuật tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Nghị quyết số 24 sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn các cơ quan, đơn vị. Chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình; đồng thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo, triển khai, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác kỹ thuật, góp phần xây dựng LLVT Quân khu VMTD; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp. Tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên. Thường xuyên tổ chức trao đổi, tọa đàm, rút kinh nghiệm, phát huy trí tuệ tập thể, chủ động tham mưu, đề xuất để triển khai các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn nội dung, biện pháp tiến hành công tác kỹ thuật trong các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ QSQP…

Tin, ảnh: QUỐC HẢ

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục