Những năm qua, dù đội ngũ cán bộ chỉ huy, tổ chức quản lý, duy trì huấn luyện còn thiếu, cán bộ cơ bản là kiêm nhiệm; ngân sách dành cho huấn luyện của các đơn vị hằng năm còn hạn hẹp, nhất là xăng dầu cho huấn luyện bổ túc lái xe…

Những năm qua, dù đội ngũ cán bộ chỉ huy, tổ chức quản lý, duy trì huấn luyện còn thiếu, cán bộ cơ bản là kiêm nhiệm; ngân sách dành cho huấn luyện của các đơn vị hằng năm còn hạn hẹp, nhất là xăng dầu cho huấn luyện bổ túc lái xe… Song, Ngành Vận tải Quân khu đã tham mưu cho Đảng ủy, thủ trưởng Cục Hậu cần lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện vận tải, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện khi tham gia huấn luyện.

Huấn luyện vận tải vượt sông ở Lữ đoàn Công binh 575.

 

Ngành đã chú trọng tham mưu chỉ đạo huấn luyện cho đội ngũ làm công tác chuyên môn, lái xe, thợ sửa chữa, lái tàu xuồng, thuyền viên về Điều lệ công tác vận tải quân sự, Điều lệ công tác tàu thuyền, Điều lệ công tác kỹ thuật xe máy, Luật Giao thông đường bộ, giao thông đường thủy nội địa, các nội dung về công tác giao nhận bảo quản hàng hóa, công tác vận chuyển hàng nguy hiểm rễ gây cháy nổ như xăng dầu, súng đạn, chất đốt... Công tác vận chuyển cán bộ, bộ đội trong huấn luyện, diễn tập theo đúng nguyên tắc quy định của ngành vận tải quân sự, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

5 năm qua, các đơn vị vận tải trong toàn Quân khu đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (SKCTKT) phục vụ tốt cho công tác huấn luyện. Ngành đã có 53 SKCTKT đưa vào áp dụng đã tiết kiệm được thời gian, nhiên liệu, công sức bộ đội. Qua đó giúp nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành, bảo dưỡng, sửa chữa và khai thác sử dụng phương tiện vận tải đạt năng suất, chất lượng hiệu quả thiết thực.  

Hằng năm huấn luyện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch huấn luyện hậu cần. Tập trung vào công tác tổ chức chỉ huy vận tải, bổ túc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và Luật Giao thông đường bộ, đường thủy cho 4.100 lượt người. Huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật vận tải bộ cho 1.800 lượt người. Vận chuyển 210.000 tấn vật chất các loại, sản lượng đạt 19.120.000 tấn/ km, vận chuyển 192.000 lượt người, sản lượng đạt 20.120 người/km.

Bên cạnh đó, Ngành Vận tải đã tham mưu cho chỉ huy các cấp, chỉ đạo huấn luyện cho 57.148 lượt cán bộ, nhân viên, trong đó  huấn luyện cho cán bộ chỉ huy vận tải, tàu thuyền 1.652 lượt đồng chí; huấn luyện 31.800 nhân viên chuyên môn kỹ thuật và chiến sĩ vận tải; huấn luyện về vận tải và Luật Giao thông đường bộ cho 20.836 cán bộ, nhân viên; huấn luyện 1.120 lượt dự bị động viên; tổ chức kiểm tra 1.740 lượt dự bị động viên và 285 lượt phương tiện vận tải.

Hiện Ngành sử dụng 100 đầu phương tiện tàu thuyền vận tải, xuồng cứu hộ, cứu nạn làm nhiệm vụ bảo đảm cho LLVT Quân khu xây dựng, huấn luyện, SSCĐ và phòng chống thiên tai, lũ lụt, cứu hộ, cứu nạn; tham gia giao thông chủ yếu trên các tuyến sông là chính. Trong khi, đa số phương tiện tàu thuyền phần lớn đã qua sử dụng nhiều năm chất lượng thấp, hơn nữa đội ngũ thủy thủ chủ yếu kiêm nhiệm, tự huấn luyện đào tạo tại chức nên nhận thức và tính chuyên nghiệp còn hạn chế. Song Ngành Vận tải luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Hậu cần, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa cơ quan và đơn vị vận tải trong toàn Quân khu cùng sự quan tâm của Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần; nhất là từ khi thực hiện CVĐ xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong hoạt động tham gia giao thông đường thủy của LLVT Quân khu.

Các phân đội tàu thuyền, xuồng cứu hộ, cứu nạn đã bám sát 5 tiêu chí của CVĐ, đồng thời, thường xuyên thực hiện tốt nền nếp kiểm tra, hướng dẫn đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thực hiện nghiêm các quy định khi thực hiện nhiệm vụ hoặc tham gia giao thông đường thủy. 5 năm qua 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành tốt pháp luật về TTATGT đường thủy. Đội ngũ cán bộ, thuyền viên có ý thức xây dựng nếp sống văn hóa và trách nhiệm khi tham gia giao thông đường thủy và đạt chuẩn về tham gia giao thông đường thủy có văn hóa.

Đối với phương tiện vận tải thủy được bố trí đầy đủ theo đúng biên chế. Đội ngũ thuyền trưởng, máy trưởng, thủy thủ, thuyền viên, người làm việc trên phương tiện có đầy đủ bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của luật pháp về giao thông đường thủy nội địa. Thường xuyên duy trì các chế độ trực chỉ huy, trực canh, trực ca, trực SSCĐ, quản lý phương tiện chính quy, canh gác bảo vệ tàu, bảo vệ tài sản phòng chống cháy nổ. Đội ngũ cán bộ có đủ kinh nghiệm, nắm vững tình hình nghiệp vụ, nhiệm vụ, thời tiết, khí hậu, thủy văn.

Trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đều tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật giao thông đường thủy nội địa. 5 năm qua cơ quan, đơn vị không có tàu, thuyền viên vi phạm kỷ luật phải xử lý. Thủy thủ, thuyền viên, người làm việc trên phương tiện luôn có thái độ ứng xử có văn hóa, văn minh, lịch sự, có trách nhiệm với cộng đồng, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ, không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy do lỗi chủ quan gây ra.

Có thể khẳng định, công tác huấn luyện vận tải của các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu trong 5 năm qua đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá TRẦN TRUNG TIẾN, Trưởng phòng Vận tải Quân khu

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục