Ngày 8-12, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 18 của Ủy ban liên chính phủ Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (Công ước 2003) của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) diễn ra ở thành phố Kasane (Cộng hòa Botswana), Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó chủ tịch Ủy ban, đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần thứ 2 Việt Nam là thành viên của cơ quan điều hành Công ước 2003, sau nhiệm kỳ đầu tiên từ 2006-2010.

Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, cho biết, việc Việt Nam thêm lần nữa được tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch một trong những cơ quan chuyên môn then chốt của UNESCO đã khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cho thấy sự ủng hộ, tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại UNESCO, cũng như ghi nhận đóng góp tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi vật thể nói riêng, góp phần vào thúc đẩy vai trò của văn hóa và di sản cho sự phát triển bền vững, bao trùm và tự cường ở tầm quốc gia, khu vực và toàn cầu. Đây cũng là một minh chứng nữa về việc Việt Nam đã triển khai thành công đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện theo đúng tinh thần Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.


Đoàn Việt Nam tham dự  Kỳ họp lần thứ 18 của Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 của UNESCO. Ảnh: TTXVN

Với tư cách Phó chủ tịch Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003, Việt Nam sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc hoàn thiện, triển khai các mục tiêu và ưu tiên của Công ước 2003, nâng tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể như một động lực cho phát triển bền vững, đa dạng văn hóa, sáng tạo và đối thoại giữa các nền văn hóa, gắn kết xã hội, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, phụ nữ và giới trẻ.

Kỳ họp lần thứ 18 của Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 diễn ra từ ngày 4 đến 9-12, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu và quan sát viên từ 24 quốc gia thành viên Ủy ban, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ về văn hóa và nghệ thuật. Đoàn Việt Nam có ông Đào Quyền Trưởng, Phó vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Ủy viên thư ký Ban thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, cùng đại diện Ban thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và ông Phạm Cao Quý, Phó trưởng phòng, Cục Di sản Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự với tư cách chuyên gia.

Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 gồm 24 thành viên, là cơ quan điều hành quan trọng của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, quyết định những vấn đề then chốt liên quan tới công nhận các di sản văn hóa phi vật thể, phân bổ kinh phí hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ở các nước; quyết định chính sách, định hướng phát triển của Công ước 2003.

Kỳ họp lần thứ 19 của Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 dự kiến sẽ được tổ chức tại Paraguay vào tháng 12/2024 và sẽ xem xét hồ sơ đề cử “Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam” của Việt Nam vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo TTXVN 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục